<< ซ่อน
 
เกี่ยวกับ 9com

บริษัท นายน์คอม จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 1237 ม.3 ต.กำแพง เยื้องมัสยิดกลาง อ.ละงู จ.สตูล ก่อตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท ตามความมุ่งหมายที่จะมีส่วนในการพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้กับประชาชนในท้องถิ่น

บริษัท นายน์คอม จำกัด เป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจของ คุณกวี ธีระกุลพิศุทธิ์ (โกกว้าง) ที่ประกอบธุรกิจทั้งด้านไอทีและการเกษตร ธุรกิจมือถือในนาม “บริษัท ทวินซัน จำกัด” (ร้านเจนาย) ร้านถ่ายรูปในนาม “มาติกาดิจิตอล”

ธุรกิจด้านการเกษตรในนาม “ร้านพูนทรัพย์” ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายปุ๋ย “มาโตฟาร์ม” ฟาร์มแพะมาตรฐานใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ อันดับหนึ่งของภาคใต้

วิสัยทัศน์ (Corporate Vision)
เป็นผู้นำในการบริการงานด้าน IT ที่มีคุณภาพและครบวงจรมากที่สุด

พันธกิจ (Mission)
สนับสนุนและมีส่วนร่วมต่อการเจริญเติบโตของชุมชนและประเทศ
ช่วยสร้างความกินดีอยู่ดี และความมั่นคงของพนักงาน
การเติบโตของบริษัทต้องไปพร้อมกับการเติบโตของคู่ค้า

Copyright©2017 9comshop.com All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation.