<< ซ่อน
 
ข่าวรับสมัครงาน
จำนวนข่าวรับสมัครงานทั้งหมด 9 รายการ

ข่าวรับสมัครงาน ประจำเดือนสิงหาคม 2561 (ดู : 10)

1. พนักงานบัญชี - เพศหญิง - อายุ 22 ปีขึ้นไป - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี - สามารถใช้โป...

ข่าวรับสมัครงาน ประจำเดือนกรกฏาคม 2561 (ดู : 78)

1. พนักงานบัญชี - เพศหญิง - อายุ 22 ปีขึ้นไป - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี - สามารถใช้โป...

ข่าวรับสมัครงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (ดู : 150)

1. ช่างคอมพิวเตอร์ (ด่วน) - เพศชาย - อายุ 22 ปีขึ้นปี - วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป - หากมีประสบก...

ข่าวรับสมัครงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 (ดู : 49)

1. ช่างคอมพิวเตอร์ - เพศชาย - อายุ 22 ปีขึ้นปี - วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป - หากมีประสบการณ์จะพ...

ข่าวรับสมัครงาน ประจำเดือนเมษายน 2561 (ดู : 353)

1. ช่างคอมพิวเตอร์ - เพศชาย - อายุ 22 ปีขึ้นปี - วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป - หากมีประสบการณ์จะพ...

ข่าวรับสมัครงาน ประจำเดือนมีนาคม 2561 (ดู : 431)

ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนมีนาคม 2561   1. Online Marketing and e-commerce Consultant (ด่ว...

ข่าวรับสมัครงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (ดู : 330)

ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561   1. พนักงานขาย  - เพศชายหรือหญิง อาย...

ข่าวรับสมัครงาน ประจำเดือนมกราคม 2561 (ดู : 485)

ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนมกราคม 2561   1. พนักงานขาย  - เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง&...

ข่าวรับสมัครงาน ประจำเดือนธันวาคม 2560 (ดู : 738)

ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนธันวาคม 2560   1. พนักงานขาย  - เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง...

Copyright©2017 9comshop.com All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation.